Představení generálního partnera Mood Up.

Mood Up je koktejl namíchaný z 6 bylinných výtažků, které harmonicky spolupůsobí na vyrovnanost a spokojenost osobnosti. Synergické působení těchto rostlin je podpořeno přídavkem DMAE, což je tělu vlastní látka, jež v organismu podporuje zvýšení hladiny dopaminu (přenašeče nervových vzruchů), což má zjednodušeně řečeno dva dopady na lidský organismus - zlepšení mozkových funkcí a zlepšení nálady.