PROPOZICE ZÁVODU

 

Termín: 8. 6. 2014

Místo konání: Ruprechtice - areál Cvičák (Liberec)

Start dětského závodu: 9.30

Start hlavního závodu: 12.30

Délka tratě: 

Počet okruhů: 

Převýšení: 

 

TRASA:

Novinkou pro letošní rok bude start formou Le Mans! Trať je z velké žásti vedená po lesních cestách, pěšinách a loukách. Pro závodníky je také připraveno osvěžéní v podobě potoka :-) Trasa bude značena šipkami a mlíkem a pořadatelskou službou.

Dětské závody budou vést v areálu závodu po spevněných cestách a loukách. Trať pro všechny kategorie nebude nebezpečná a bude hlavně hravá.

 

VÝSLEDKY:

Výsledky budou zpracovávány rozhodčím a budou zveřejněny buďto tištěnou formou po dojetí závodu nebo budou zveřejněny na těchto webových stránkách do 24 hodin.

 

STARTOVNÉ:

Dětské závody - 50,- s dárkem

Hlavní závod - 100,- s dárkem

 

PREZENTACE:

Prezentace starujících probíhá přes mailovou adresu mtbcuplib@seznam.cz nebo v den závodu ve stanu označeném Prezentace, Informace. Ukončení prezentace dětského závodu bude v 9.00. Prezentace hlavního závodu bude ukončena v 11.30. 

Bližší informace ohledně startu dětských kategorií budou zveřejněny na informační tabuli.

 

CENY:

Pro 3 nejrychlejší závodníky z každé kategorie máme připraveny věcné ceny.

 

KATEGORIE:

Dětské závody: 

Bobici             (1 - 3 roky)

Děvčata I.       (4 - 6 let)

Chlapci I.        (4 - 6 let)

Děvčata II.      (7 - 9. let)

Chlapci II.       (7 - 9 let)

Děvčata III.     (10 - 14 let)

Chlapci III.      (10 - 14 let)

 

Hlavní závod:

Junioři               (15 - 18 let)

Juniorky            (15 - 18 let)

Muži                   (19 - 29 let)

Ženy                   (19 - 29 let)

Muži II.                (30 - 39 let)

Ženy II.                (30 - 39 let)

Muži III.                (40 - a starší)

Ženy III.                (40 - a starší)

Biker nad 100kg  (bez omezení věku)

 

- dle počtu startujících může dojít ke sloučení kategorií.

 

PODMÍNKY:

Závod se jede za plného silničního provozu, každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno). Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny policie a pořadatelů. Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu ochrannou přilbu. Každý účastník musí k závodu použít horské nebo trekingové kolo v dobrém technickém stavu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí. Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu podle zákona č. 101/2000. Při neúčasti na závodě a v případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné. Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.). Závod se koná v Ruprechtických lesích a mokřiních, a proto Vás žádáme o maximální ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků, na občerstvovací stanici a také v cíli bude vyhrazeno místo na odpadky. Každý účastník vyplněním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.